Barn, barnevern og åpenhet

Advokat Dag Heine Bjørndal har i Advokatbladet i mars 2019 et innlegg der han går imot at media skal få…

De forrådte

Jeg hører til den første etterkrigsgenerasjonen, oppdratt av de som opplevde krigen. Krigstraumer visste man lite om den gangen og…

Min historie

Av Maiken Alice 28. oktober 2018 kl. 19:27 https://www.facebook.com/groups/946004698753793/ Jeg vil gjerne at dere skal få høre min historie. Jeg skal nå…

Til barnas beste

Av Helene Sørbu, Foreningen Familie i barnevern Publisert i Oppland Arbeiderblad 8. mars 2017 og 19. oktober 2018, kl. 13:46 MENINGER Jeg ser…