Samnanger-rapporten

Advokatene Thea Totland ( Barneadvkatene / Stiftelsen Barns Rettigheter) og Geir Kjell Andersland (tidligere direktør for BUFETAT Vest 2004-2009 og…

Barn, barnevern og åpenhet

Advokat Dag Heine Bjørndal har i Advokatbladet i mars 2019 et innlegg der han går imot at media skal få…

De forrådte

Jeg hører til den første etterkrigsgenerasjonen, oppdratt av de som opplevde krigen. Krigstraumer visste man lite om den gangen og…